مجتمع تجاری و اداری رویا مال کیش | مجمع عمومی سالیانه
سیلوانا

مجمع عمومی سالیانه

 •  
  خرداد ۳۱, ۱۳۹۸
   / 
   / 
  توسط مدیریت

  اطلاع رسانی مجمع عمومی سالیانه بدینوسیله از کلیه مالکین محترم دعوت بعمل می آید که در مجمع عمومی سالیانه مجتمع رویا مال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵در محل مجتمع حضور داشته باشند. دستور جلسه : ۱) ارائه و تصویب صورت های مالی ۲) تعیین اعضاء هیات مدیره و بازرس