مجتمع تجاری و اداری رویا مال کیش | Masonry Blog
سیلوانا
 
خرداد ۳۱, ۱۳۹۸
 / 

اطلاع رسانی مجمع عمومی سالیانه

اطلاع رسانی مجمع عمومی سالیانه بدینوسیله از کلیه مالکین محترم دعوت بعمل می آید که در مجمع عمومی سالیانه مجتمع رویا مال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵در محل مجتمع حضور داشته …