مجتمع تجاری و اداری رویا مال کیش | اخبار
سیلوانا

اخبار

 •  
  اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۷
   / 
   / 
  توسط مدیریت

  بدینوسیله  از کلیه مالکین محترم دعوت بعمل می آید که در مجمع عمومی سالیانه مجتمع  رویا مال در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ و در محل مجتمع حضور داشته باشند. دستور جلسه : ۱) ارائه صورت های مالی ۲) تعیین بازرس و هیات مدیره

 •  
  اردیبهشت ۲, ۱۳۹۶
   / 
   / 
  توسط مدیریت

  بدینوسیله  از کلیه مالکین محترم دعوت بعمل می آید که در مجمع عمومی سالیانه مجتمع  رویا مال در تاریخ ۹۶/۰۲/۱۲ و در محل مجتمع حضور داشته باشند. دستور جلسه : ۱) ارائه صورت های مالی ۲) تعیین بازرس و هیات مدیره