مدل سازی و طرح نوین مقابله با کرونا

۱۳۹۹/۳/۲۰ ۹:۴۸:۰۷۱۳۹۹-۰۳-۱۵|اخبار|

جزیره کیش می تواند پایلوت مدل سازی و طرح های نوین برای